FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Næringsøkonomiske formål"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Næringsøkonomiske formål".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2000 NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping Finansdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner. Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas