FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Generelle arbeidsmarkedsformål K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Generelle arbeidsmarkedsformål K".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2002 Evaluering og formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA Torp, Hege, Edvardsen, Dag Fjeld, Kittelsen, Sverre A. C
Rapport 2006 Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne