FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Post og telekommunikasjoner K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Post og telekommunikasjoner K".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2000 Statens virksomheder. Aktieselskabsdannelse og privatisering i 1990èrne. Greve, Carsten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Posten: fra forvaltningsbedrift til særlovselskap: en studie av fristillingens effekt med henhold til hvordan sentrale hensyn på postområdet defineres og håndteres. Blindheim, Bjørn-Tore
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester. Dokument nr. 3:6 (1999-2000) Riksrevisjonen
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid