FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Næringsøkonomiske formål elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Næringsøkonomiske formål elles K".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2000 NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2001 Mer veg for pengene Ibenholt, Tone, Vik, Gudrun, Søvik, Sidsel og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet