FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Rehabiliterings- og opptreningstenester I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Rehabiliterings- og opptreningstenester I".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1997 Tilskudd til opptrening Lidahl, Nina K., Kvalvåg, Marianne I., Hansen, Freddy og Ingvaldsen, Jostein
Rapport 1997 Formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler Dugstad, Ragnhild, Botheim, Ingunn og Sollien, Tone