FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Folkehelsetenester I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Folkehelsetenester I".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse