FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Førskular og barnehagar I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Førskular og barnehagar I".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1998 Tilskudd til barnehager. Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne