FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Utdanning elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Utdanning elles K".

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Rapport 1997 Tilskott til fjernundervisning Barvik, Bjørn og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemementet
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew