FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Land som er gjenstand for studien": "Belgia"

Publikasjoner kategorisert på: "Land som er gjenstand for studien" og "Belgia".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2004 Public Management Reform.A Comparative Analysis. (Second edition) Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Rapport 1999 Public Sector Performance Contracting- Case Studies OECD