FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Land som er gjenstand for studien": "Andre land"

Publikasjoner kategorisert på: "Land som er gjenstand for studien" og "Andre land".

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2002 Public Sector Transparency and Accountability: Making It Happen OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2002 International Atlas of Evaluation. Furubo, Jan-Eric & Rolf Sandahl, Ray C. Rist (ed.)
Bok 2003 Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Wollmann, Hellmut
Bok 2003 Paradoxes in Public Sector Reform. An International Comparison. Hesse, Joachim Jens, Christopher Hood & B. Gyu Peters
Bok 2007 Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Tidsskriftsartikkel 2003 Assessing Public Management Reform in an International Context. Jones, L. R. & Kettl, Donald F
Tidsskriftsartikkel 2007 MANAGING FOR RESULTS AND PERFORMANCE IN ASIA: ASSESSING REFROM INITATIVES IN THE PUBLIC SECTOR. Wescott, Clay G. & L.R. Jones.