FORVALTNINGSDATABASEN

Aspirantnemnda for utenrikstjenesten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Aspirantnemnda for utenrikstjenesten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Aspirantnemnda for utenrikstjenesten
Utvalgsnummer: 1001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1948 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Reglement om rekruttering og utdanning i utenrikstjenesten fastsatt ved kronprinsreg.res. av 6. mai 1970.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 7 0 7 14000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 7 7 8 158272 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 7 7 6 132769 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 7 7 5 167062 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 7 7 6 95575 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 7 7 6 206000 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 7 7 5 199001 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 7 7 7 234926
1988 Utenriksdepartementet 7 7 8 221455
1989 Utenriksdepartementet 7 7 6 168325
1990 Utenriksdepartementet 7 7 7 212000
1991 Utenriksdepartementet 7 7 0 0
1992 Utenriksdepartementet 7 7 13 646517
1993 Utenriksdepartementet 7 7 7 300000
1994 Utenriksdepartementet 7 7 7 630000
1995 Utenriksdepartementet 7 7 12 0
1996 Utenriksdepartementet 7 7 9 304738
1997 Utenriksdepartementet 7 7 0 0
2002 Utenriksdepartementet 9 664055
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Roald Knoph 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1980 Leder Håkon Wexelsen Freihow 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kaare Kopperud 1 301 Opplæringsleder Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sigrid Romundset 2 301 Ambassadesekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Storvik 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Leder Roald Knoph 1 219 Underdirektør 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein Haaland 1 219 Opplæringsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Berg 1 301 Førstekonsulent 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Svein Erik Svedman 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sigrid Romundset 2 301 Ambassadesekretær Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Sven Knudsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Kåre Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Myhre 2 104 Arbeidsformidler Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Leder Roald Knoph 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Jon Bech 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Amanuensis Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Olaf Malterud 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Tanja Heiberg Storm 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Kåre Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sigrid Romundset 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Sven Knudsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Bech 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Lars Albert Wensell 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Tanja Heiberg Storm 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Brit Løvseth 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jon Bech 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Brit Løvseth 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Lars Albert Wensell 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 0 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Brit Løvseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1986 Leder Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Lars Albert Wensell 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Lars Albert Wensell 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Nils M Sigholt 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jon Bech 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Nils M Sigholt 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Nils M Sigholt 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Hans Ola Urstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Martin Tore Bjørndal 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hilde H. Magnussen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Rygh 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1989 Leder Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Hans Ola Urstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Nils M Sigholt 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd-Egil Andhøy 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Holthe 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Martin Tore Bjørndal 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Rygh 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Hans Ola Urstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hilde H. Magnussen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Odd-Egil Andhøy 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Holthe 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Martin Tore Bjørndal 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Rygh 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hilde H. Magnussen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Brit Løvseth 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Odd-Egil Andhøy 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bente Angell-Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Holthe 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Leder Reginald Norby 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Are Jostein Norheim 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jon Ramberg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Vera Eckbo Holst 2 301 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Brit Løvseth 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eva Rygh 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Knut Midgaard 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Bente Angell-Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hilde H. Magnussen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Odd-Egil Andhøy 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Aina Uhde 2 1201 Professor Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Sissel Breie 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jon Ramberg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Are Jostein Norheim 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Spesialridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Direktør Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Einar Pe Vågen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Vera Eckbo Holst 2 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Gerhard Lassen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Ole Grevstad 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sissel Breie 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Direktør Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Jon Bech 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Einar Pe Vågen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Ole Grevstad 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Vera Eckbo Holst 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sissel Breie 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Direktør Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Gerd Pedersen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tanja Heiberg Storm 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Vera Eckbo Holst 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Peter R Myklebust 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Jon Bech 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jan Ole Grevstad 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Kåre Reidar Aas 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 213 Spesialrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Pål Jacobsen 1 213 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lars Albert Wensell 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Terje Hauge 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Leder Truls Hanevold 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Direktør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Kåre Reidar Aas 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Thomas Hauff 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Petter Ølberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tanja H. Storm 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut Bjartnes 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Gerd Pedersen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingrid Schulerud 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Jon Bech 1 301 Polarrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Jacobsen 1 213 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Magne Nedregård 1 213 Spesialrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Johan Kristian Meyer 1 217 Rådgiver Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Terje Hauge 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1997 Leder Truls Hanevold 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Gerd Pedersen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tanja H. Storm 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Thomas Hauff 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Knut Bjartnes 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingrid Schulerud 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Petter Ølberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
2002 Geir Andreassen 215 Seksjonsleder
2002 Leder Leidulv Namtvedt 219 Ekspedisjonssjef
2002 Jon Vea 220 Direktør
2002 Toril Parelius 228 Personalkonsulent
2002 Knut Sørlie 301 Fagsjef
2002 Bjørn Blokhus 301 Avdelingsdirektør
2002 Anne-Britt Thoresen 301 Underdirektør
2002 Andreas Gaarder 301 Underdirektør
2002 Karin Beate Theodorsen 301 Nestleder
2002 Terje Vigtel 301 Avdelingsdirektør (Fung.)
2002 Ingunn Klepsvik 301 Avdelingsdirektør
2002 Espen Rikter-Svendsen 301 Underdirektør
2002 John Petter Opdahl 301 Underdirektør
2002 Knut Midgaard 301 Professor
2002 Aina Uhde 1201 Professor
2003 Jon Vea Direktør
2003 Bjørn Blokhus Avdelingsdirektør
2003 Anne-Britt Thoresen Underdirektør
2003 Geir Andreassen Seksjonsleder
2003 Knut Midgaard Professor
2003 Karin Beate Theodorsen Nestleder
2003 John Petter Opdahl Underdirektør
2003 Terje Vigtel Avdelingsdirektør (Fung.)
2003 Aina Uhde Professor
2003 Ingunn Klepsvik Avdelingsdirektør
2003 Andreas Gaarder Underdirektør
2003 Knut Sørlie Fagsjef
2003 Espen Rikter-Svendsen Underdirektør
2003 Toril Parelius Personalkonsulent
2003 Leder Leidulv Namtvedt Ekspedisjonssjef