FORVALTNINGSDATABASEN

Reginald Norby

Denne siden viser opplysninger om Reginald Norby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Reginald Norby
NSD id-nummer: 13258
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1987 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1989 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970