FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell-Martin Frederiksen

Denne siden viser opplysninger om Kjell-Martin Frederiksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell-Martin Frederiksen
NSD id-nummer: 148
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avd. Direktør 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektø 1970
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970