FORVALTNINGSDATABASEN

Selfangstrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Selfangstrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Selfangstrådet
Utvalgsnummer: 10011000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1953
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 09.01.1953 ved kongelig resolusjon
Mandat:
hvorved også instruks er fastsatt. Selfangstrådet bestyrer et fond som er omhandlet i lov om fangst av sel av 14. desember 1951, paragraf 5 (Selfondet) hvis midler skal nyttes til kontroll med selfangsten og til vitenskapelige og praktiske undersøkelser a
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 12 0 2 53000 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 12 11 2 83000 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 12 12 2 59925 Vedkommende departement
1983 Fiskeridepartementet 12 12 1 35000 Vedkommende departement
1984 Fiskeridepartementet 9 9 1 26060 Vedkommende departement
1985 Fiskeridepartementet 9 9 1 22541 Vedkommende departement
1986 Fiskeridepartementet 9 9 1 30030 Vedkommende departement
1987 Fiskeridepartementet 9 9 1 64000
1988 Fiskeridepartementet 9 9 0 0
1989 Fiskeridepartementet 9 9 1 27000
1990 Fiskeridepartementet 9 9 1 24846
1991 Fiskeridepartementet 9 9 1 35717
1992 Fiskeridepartementet 9 9 0 0
1993 Fiskeridepartementet 9 9 2 29501
1994 Fiskeridepartementet 9 9 1 34075
1995 Fiskeridepartementet 9 9 1 15662
1996 Fiskeridepartementet 9 9 1 34925
1997 Fiskeridepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Arne Bjørge 1 1201 Havforsker Av departement
1981 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Bjørge 1 1201 Havforsker Av departement
1984 Vanlig varamedlem Peter Johan Schei 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Bavre de saint-Claire 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Magnar Norderhaug 1 722 Naturverninspektø Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Bjørge 1 1201 Havforsker Av departement 1970 1970
1984 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Chr. Rieber 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Eldrid Monsen 2 1201 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Egil Lekven 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Wåge 1 1201 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torger Øritsland 1 1247 Havforsker Av departement 1970 1970
1984 Andre tilknyttede personer Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Aage Aarseth 1 1520 Reder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Synnøve Fjellba Taftø 2 1833 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kyrre Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Ola Solbjørg 1 2000 Generalsekretær Av departement
1985 Vanlig varamedlem Peter Johan Schei 1 230 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Herleif Gunnar Berntsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magnar Norderhaug 1 722 Naturverninspektø Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Eldrid Monsen 2 1201 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Wåge 1 1201 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Øien 1 1201 Forsker Av departement 1970
1985 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Egil Lekven 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Synnøve Fjellba Taftø 2 1833 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kyrre Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Steinar Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Peter Johan Schei 1 230 Ass. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Herleif Gunnar Berntsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Richard Pedersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magnar Norderhaug 1 722 Naturverninspektø Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Egil Lekven 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Nils Øien 1 1201 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Eldrid Monsen 2 1201 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Wåge 1 1201 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Synnøve Fjellba Taftø 2 1833 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kyrre Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Peter Johan Schei 1 230 Spesialrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Stein Vegard Hagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Herleif Gunnar Berntsen 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Nils Øien 1 1201 Forsker Av departement 1970
1987 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Synnøve Fjellba Taftø 2 1833 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arne Bjørge 1 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Solfrid Irene Lie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Birgit Østervold 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Nils Øien 1 1201 Forsker Av departement 1970 1970
1988 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Chr. Rieber 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Eldrid Monsen 2 1201 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Torger Øritsland 1 1247 Havforsker Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsforman Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Aage Aarseth 1 1520 Reder Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jon Blindheim 1 1529 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Steinar Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Solfrid Irene Lie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Birgit Østervold 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eldrid Monsen 2 1201 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon Blindheim 1 1529 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Bjørge 1 219 Forsker Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Solfrid Irene Lie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Birgit Østervold 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Odd Gunnar Skagestad 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eldrid Monsen 2 1201 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Jon Blindheim 1 1529 Disponent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 301 Førstekons Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Odd Gunnar Skagestad 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arvid Kristiansen 1 1902 Skipper Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Cecilie Willoch 2 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Stein Egil Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Kristin Alnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Cecilie Willoch 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Gro Lagesen 2 220 Konsulent Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Kristin Alnes 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Chr. Rieber 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 1201 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eirik Olavsson 1 1201 Disponent Av departement 1970