FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO
Utvalgsnummer: 1012000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1946
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1946 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Styret er utøvende organ for Nasjonalkommisjonen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 10 0 10 0
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 0
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 11 61738 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 0 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 10 69307 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 35413 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 5 30768 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 5 79343
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 0 9 59149
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 0 8 3545
1990 Kirke- og kulturdepartementet 6 0 7 23863
1991 Kulturdepartementet 6 0 6 28800
1992 Kulturdepartementet 7 0 7 79813
1993 Kulturdepartementet 7 0 7 22925
1994 Kulturdepartementet 7 0 3 41204
1995 Kulturdepartementet 7 0 6 69917
1996 Kulturdepartementet 7 0 5 55176
1997 Kulturdepartementet 7 0 6 79508
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingrid Yrvin 2 233 Adjunkt Av departement 1970
1980 Nestleder Sissel Volan 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Leder Torild Skard 2 301 Forsker Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Annichen Hauan 2 301 Førskolelærer Av departement
1980 Vanlig medlem Theo Koritzinsky 1 301 Høgskolelektor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Husmor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Trond Ålvik 1 0 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Stein Lage Strand 1 220 Informasjonsleder Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Sissel Volan 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970
1981 Leder Torild Skard 2 301 Forsker Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kari Lindebrække 2 301 Journalist Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Skolesekretær Av departement 1970
1983 Nestleder Stein Lage Strand 1 220 Informasjonsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Fredrik Th. Bolin 1 104 Redaktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1984 Nestleder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1984 Leder Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1984 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 301 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Fredrik Th. Bolin 1 104 Redaktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Skolesekretær Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1985 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 301 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Fredrik Th. Bolin 1 104 Redaktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1986 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 301 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 103 Redaksjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Fredrik Th. Bolin 1 104 Redaktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 301 Student Av departement 1970
1987 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor Av departement 1970
1988 Leder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Leder Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1988 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor Av departement 1970
1989 Leder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker Av departement 1970
1989 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor Av departement 1970
1990 Leder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1990 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor Av departement 1970
1991 Leder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Fagkonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1991 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1992 Leder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Fagkonsulent Av departement 1970
1992 Nestleder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1992 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Nestleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1993 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Nestleder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Nestleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1994 Leder Ingrid Eide 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Nestleder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1995 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Nestleder Kari Heir 1 301 Nasjonalbibliot Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1996 Nestleder Kari Heir 1 301 Nasjonalbibliot Av departement 1970 1970
1996 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Johannes Mork 1 1601 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Johannes Mork 1 1601 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970
2002 Monica Anne Dalen 301 Professor
2002 Leder Magne Velure 501 Prosjektdirektør
2002 Karl Baadsvik 1601 Seniorrådgiver
2002 Mali Hole Skogen
2002 Sigrid Straand Amanuensis
2003 Monica Anne Dalen Professor
2003 Karl Baadsvik Seniorrådgiver
2003 Sigrid Straand Amanuensis
2003 Leder Magne Velure Prosjektdirektør
2003 Mali Hole Skogen