FORVALTNINGSDATABASEN

Grethe K. Værnø

Denne siden viser opplysninger om Grethe K. Værnø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grethe K. Værnø
NSD id-nummer: 533
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonsleder 1970 1970
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970 1970
1983 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1970 1970
1984 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970 1970
1984 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970 1970
1985 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970
1986 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970
1987 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1970 1970