Forvaltningsdatabasen

Reindriftsstyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reindriftsstyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reindriftsstyret
Utvalgsnummer: 11056000
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 10.10.1979
Mandat:
Reindriftsstyrets mandat er å utføre de oppgaver som er hjemlet i lov om reindrift av 9. juni 1978.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 6 7 5 111847
1982 Landbruksdepartementet 7 7 5 128739 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 7 7 5 81754 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 7 5 119521 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 3 82847 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 6 134248 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 4 134945
1988 Landbruksdepartementet 7 7 5 206725
1989 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1990 Landbruksdepartementet 7 7 5 171208
1991 Landbruksdepartementet 7 7 4 162939
1992 Landbruksdepartementet 7 7 3 168484
1993 Landbruksdepartementet 7 7 4 160528
1994 Landbruksdepartementet 7 7 4 175546
1995 Landbruksdepartementet 7 7 4 183445
1996 Landbruksdepartementet 7 7 4 137156
1997 Landbruksdepartementet 7 7 4 237843
2002 Landbruksdepartementet 6 719046
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Anne Kristin Balto 2 0
1980 Vanlig varamedlem Oddleif Vold 1 1640
1980 Vanlig varamedlem John Per L. Anti 1 2021 Reineier 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anne Kristin Balto 2 0
1981 Vanlig varamedlem Oddleif Vold 1 1640
1984 Vanlig medlem Anna Mattson Danielsen 2 441 Reineier Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Lund 1 515 Hotelleier Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anders Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddleif Vold 1 1640 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Algot Jåma 1 1739 Reineier Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Bleikvassli 1 1832 Bonde Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Lektor Av departement 1970
1984 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Johan J. Eira 1 2011 Reineier Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ann Leistad 2 2017 Bonde Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kirsten Porsang Sara 2 2020 Reineier Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Kristine Balto 2 2021 Sykepleier Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anders Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Algot Jåma 1 1739 Reineier Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kirsten Porsang Sara 2 2020 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anders Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Algot Jåma 1 1739 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirsten Porsang Sara 2 2020 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirsten Berit Gaup 2 2021 Reineier Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anders Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Algot Jåma 1 1739 Reineier Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirsten Berit Gaup 2 2021 Reineier Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anders Fjellheim 1 1640 Reineier Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Algot Jåma 1 1739 Reineier Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Berit Gaup 2 2021 Reineier Av departement 1970
1989 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Miljøvernleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1990 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1991 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1992 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1993 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1994 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1995 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1996 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Ass. Fylkesmann Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Berit Ellen O. Gaino 2 1742 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1997 Leder Erling Norvik 1 104 Fylkesmann Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Esben Bø 1 514 Nasjonalparkfor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Karin Sæth Opdal 2 545 Reineier Av departement 1970
1997 Leder Mona Røkke 2 705 Fylkesmann Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Aud Renander 2 1635 Reineier Av departement 1970
1997 Nestleder Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik Stenvik 1 1725 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sylvi Sæther 2 1736 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Evald Steinfjell 1 1736 Reineier Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Førstekonsulent Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Erik Eilertsen 1 1902 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Asbjørn Engstad 1 1902 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Berit Oskal Eira 2 1920 Reineier Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Anders Isak Oskal 1 2011 Reineier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Johan Mathis Turi 1 2011 Reineier Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Mattis A. Sara 1 2021 Reineier Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Mari Erlandsen 2 2021 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Administrasjons Av andre 1970
2002 Ristin Margarete Mortensson 434 Reineier
2002 Leder Mona Røkke 704 Fylkesmann
2002 Siri Vigmostad 806 Dommer
2002 Torbjørn Bratt 1601 Kommunalråd
2002 Nestleder Jarle Jonassen 1640 Reineier
2002 Laura Aminda Jåma Renfjell 1832 Reineier
2002 Margrete Påve Kristiansen 1902 Hjelpepleier
2002 Berit Oskal Eira 1920 Lærer
2002 Mikkel Nils Sara 2011 Høgskolelektor
2002 Johan Mathis Turi 2011 Reineier
2002 Johan Martin Eira 2011 Reineier
2002 Randi Karlstrøm 2012
2002 Nils Mikkel Somby 2021 Reineier
2003 Margrete Påve Kristiansen Hjelpepleier
2003 Berit Oskal Eira Lærer
2003 Leder Mona Røkke Fylkesmann
2003 Johan Mathis Turi Reineier
2003 Johan Martin Eira Reineier
2003 Ristin Margarete Mortensson Reineier
2003 Siri Vigmostad Dommer
2003 Laura Aminda Jåma Renfjell Reineier
2003 Nestleder Jarle Jonassen Reineier
2003 Torbjørn Bratt Kommunalråd
2003 Nils Mikkel Somby Reineier
2003 Randi Karlstrøm
2003 Mikkel Nils Sara Høgskolelektor