FORVALTNINGSDATABASEN

Ingrid Smuk Rolstad

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Smuk Rolstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Smuk Rolstad
NSD id-nummer: 9989
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 2025 Husmor 1970 1970
1983 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Husmor 1970
1984 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Husmor 1970
1985 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Husmor 1970
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 1970
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Sykepleier 1970
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Administrativ L 1970
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Administrativ L 1970
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Administrativ L 1970
1997 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2025 Administrasjons 1970