FORVALTNINGSDATABASEN

Anders Oskal jr.

Denne siden viser opplysninger om Anders Oskal jr. fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Oskal jr.
NSD id-nummer: 2337
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Programrådet for de samiske sendinger Vanlig medlem 1925 Reineier
1980 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1925 Reineier 1970
1980 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1925 Reineier
1980 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970 1970
1981 Programrådet for de samiske sendinger Vanlig medlem 1925 Reineier
1981 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1925 Reineier 1970 1970
1984 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970 1970
1984 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970
1985 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970
1986 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970
1987 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970
1988 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1925 Reineier 1970
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1925 Reindriftssame 1970
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1925 Reineier 1970
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1925 Reineier 1970
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1925 Reineier 1970
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1925 Reineier 1970 1970