FORVALTNINGSDATABASEN

Statens planteavlsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens planteavlsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens planteavlsråd
Utvalgsnummer: 11090000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 01.05.1977 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Statens Såvareråd ble omorganisert fra 1. januar 1977 til Statensplanteavlsråd. Statens planteavlsråd skal væreLandbruksdepartementets administrative, forvaltningsmessige ogfaglige rådgivende organ for spørsmål og tiltak vedrørende frø,planter og plantede
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 9 0
1981 Landbruksdepartementet 34 7 27 192808
1982 Landbruksdepartementet 0 0 6 26249 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 25 219869 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 23 205666 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 25 190715 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 0 0 22 250000 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 0 0 24 242871
1988 Landbruksdepartementet 0 0 20 282216
1989 Landbruksdepartementet 0 0 21 340083
1990 Landbruksdepartementet 0 0 6 308328
1991 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
1992 Landbruksdepartementet 0 0 16 235080
1993 Landbruksdepartementet 0 0 8 168489
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Karl Mikkelsen 1 214 Prisgraderingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Wold 1 214 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Perry Overaa 1 214 Førsteamanuensis Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lars Sogn 1 219 Forsøksleder Av departement
1980 Vanlig medlem Terje Askvig 1 226 Brukseier 1970
1980 Vanlig varamedlem Even Bratberg 1 301 Seksjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Arne Omre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Evju 1 301 Disponent 1970
1980 Vanlig varamedlem Ola Vik 1 412 Disponent Av departement
1980 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkesagronom Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jon A. Rostad 1 1721 Bonde Av departement
1981 Vanlig medlem Øistein Omberg 1 136 Fylkesagronom Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Lars Alfnes 1 138 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Leder Even Bratberg 1 214 Statskonsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Leder Erling A. Strand 1 214 Professor Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kåre Wold 1 214 Organisasjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Lars Roer 1 214 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1981 Leder Roar Moe 1 214 Forsøksleder Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Guro Brodal 2 214 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Nils Skaland 1 214 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jakob Apeland 2 214 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Edvard Valberg 1 215 Statskonsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Lars Sogn 1 219 Forsøksleder Av departement
1981 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ola Vik 1 412 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Rolf Enge 1 414 Fylkesagronom Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Erling Egge 1 502 Fylkesgartner Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Rønsen 1 528 Forsker Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Nestleder Kåre Strande 1 528 Forsker Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem John Brekke 1 725 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunn Lisbeth Sv Kismul 2 903 Fylkesagronom Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Fuhr Assev 1 904 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkesagronom Av departement 1970
1981 Leder Markus Pestalozzi 1 1120 Forsker Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Aud Lohne 2 1124 Gartner Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Nestleder Brynjulf Litlere 1 1201 Fylkesgartner Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marta Voll 2 1219 Gartner Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Nestleder Jonas Ystaas 1 1231 Forsøksleder Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Marie Linge 2 1524 Gartner Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bernt Kvello 1 1601 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Astrid Klomstad 2 1653 Bonde Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Leder Magne Heggli 1 1702 Fylkesgartner Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olav Arne Bævre 1 1714 Forsker Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anne Vigen 2 1719 Bonde Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anders Haugum 1 1729 Sivilagronom/Bonde Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Øystein Simonsen 1 1804 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Ragnar Samuelsen 1 1902 Forsker Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Torvald Sørbø 1 214 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Guro Brodal 2 214 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Wold 1 214 Organisasjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torvald Sørbø 1 214 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ola Vik 1 412 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem John Brekke 1 725 Seksjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Fuhr Assev 1 904 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bernt Kvello 1 1601 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Vigen 2 1719 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Harald Hauge 1 134 Prisgraderingssje Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Wold 1 214 Organisasjonssjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Stein Telneset 1 214 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Guro Brodal 2 214 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Forsøksassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Omre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Ola Vik 1 412 Disponent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem John Brekke 1 725 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1985 Leder Johannes Havstad 1 904 Fylkesagronom Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sivert Anda 1 1102 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bernt Kvello 1 1601 Disponent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Vigen 2 1719 Bonde Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Øystein Simonsen 1 1804 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Nils Harald Hauge 1 134 Prisgraderingssje Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Stein Telneset 1 214 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Geir Isaksen 1 215 Organisasjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Forsøksassistent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Helge Arne Løtveit 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1986 Leder Johannes Havstad 1 904 Fylkesagronom Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sivert Anda 1 1102 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kirsti Timenes Bell 2 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1986 Nestleder Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Nils Harald Hauge 1 134 Prisgraderingss Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Stein Telneset 1 214 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Geir Isaksen 1 215 Organisasjonssj Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Helge Arne Løtveit 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Forsøksassisten Av departement 1970
1987 Leder Johannes Havstad 1 904 Fylkesagronom Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sivert Anda 1 1102 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kirsti Timenes Bell 2 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1987 Nestleder Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Nils Harald Hauge 1 134 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Stein Telneset 1 214 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Geir Isaksen 1 215 Organisasjonssj Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Helge Arne Løtveit 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Leder Johannes Havstad 1 904 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sivert Anda 1 1102 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kirsti Timenes Bell 2 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1988 Nestleder Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Nils Harald Hauge 1 103 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1989 Nestleder Inger Johanne Sikkeland 2 114 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tove Borud 2 115 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Stein Telneset 1 214 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Håkon Brække 1 214 Fagsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Helge Arne Løtveit 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tor Magne Bjerga 1 1124 Fylkesagronom Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marit Moe 2 1714 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Olav Aspli 1 1719 Forsøksleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Herredsagronom Av departement 1970
1989 Leder Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Inger Johanne Sikkeland 2 114 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tove Borud 2 115 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Håkon Brække 1 214 Fagsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tor Magne Bjerga 1 1124 Fylkesagronom Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Moe 2 1714 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Olav Aspli 1 1719 Forsøksleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Herredsagronom Av departement 1970
1991 Nestleder Inger Johanne Sikkeland 2 114 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tove Borud 2 115 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Håkon Brække 1 214 Fagsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tor Magne Bjerga 1 1124 Fylkesagronom Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Moe 2 1714 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Olav Aspli 1 1719 Forsøksleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Herredsagronom Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Harald Hauge 1 103 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Inger Johanne Sikkeland 2 114 Bonde Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Tove Borud 2 115 Konsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Stein Telneset 1 214 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Håkon Brække 1 214 Fagsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Helge Arne Løtveit 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Nina Strømnes Rodem 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Tor Magne Bjerga 1 1124 Fylkesagronom Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Moe 2 1714 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Olav Aspli 1 1719 Forsøksleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Leder Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970 1970