FORVALTNINGSDATABASEN

Torvald Sørbø

Denne siden viser opplysninger om Torvald Sørbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torvald Sørbø
NSD id-nummer: 11679
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Disponent 1970 1970
1983 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Disponent 1970
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Disponent 1970
1984 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Disponent 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Disponent 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Disponent 1970