FORVALTNINGSDATABASEN

Lars Alfnes

Denne siden viser opplysninger om Lars Alfnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Alfnes
NSD id-nummer: 7006
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 138 Disponent 1970
1981 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 138 Disponent 1970
1981 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 138 Disponent 1970 1970