Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk
Utvalgsnummer: 11131000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1984 av Landbruksdepartementet i henhold til Lov omtilsyn med forvarer av 23. mars 1973 med senere endringer. Lov omhandel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. av 4. desember 1970.
Mandat:
Planlegge og lede en målrettet kontroll med omsetning av forvarer,gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. med sikte på best muligkvalitet på innsatsvarer og produkter. Avgjøre søknader fraforvare- og gjødselindustrien om godkjenning av produkter,enkeltkompo
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Landbruksdepartementet 7 7 8 102707 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 7 7 6 56021 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 7 7 11 102322 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1988 Landbruksdepartementet 7 7 7 81827
1989 Landbruksdepartementet 7 7 4 68800
1990 Landbruksdepartementet 7 7 5 64221
1991 Landbruksdepartementet 7 7 4 47284
1992 Landbruksdepartementet 7 7 5 63989
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig varamedlem Jan Erik H. Foss 1 122 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Sveinson 1 214 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Nestleder Even Haugland 1 214 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Raastad 1 214 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Rolf Evju 1 220 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Agnar Moe 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Leder Hallvard Eika 1 821 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bente Synøve Laland 2 1014 Planteinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Steinar Melbøe 1 1102 Planteinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jone Vadla 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Solveig Nilsen 2 1201 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Langørgen 2 1601 Førstelaborant Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Erik H. Foss 1 122 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Raastad 1 214 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Sveinson 1 214 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Nestleder Even Haugland 1 214 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Rolf Evju 1 220 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Agnar Moe 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Leder Hallvard Eika 1 821 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bente Synøve Laland 2 1014 Planteinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Steinar Melbøe 1 1102 Planteinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jone Vadla 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Solveig Nilsen 2 1201 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Langørgen 2 1601 Førstelaborant Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1986 Nestleder Even Haugland 1 214 Direktør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Håkon Tangerås 1 214 Fagkonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kirsti Hagerup Tronbøl 2 214 Kontorfullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Solveig Haugan Jonsen 2 402 Ringleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Magne Drageset 1 501 Fylkesingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Herredsagronom
1986 Leder Hallvard Eika 1 821 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nils Steinar Melbøe 1 1102 Planteinspektør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Solveig Nilsen 2 1201 Avdelingsingeniør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Håkon Tangerås 1 214 Fagkonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Tubaas Andersen 2 214 Førstekontorful Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Solveig Haugan Jonsen 2 402 Ringleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Drageset 1 501 Fylkesingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Herredsagronom
1987 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Tubaas Andersen 2 214 Førstekontorful Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Håkon Tangerås 1 214 Fagkonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Solveig Haugan Jonsen 2 402 Ringleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Drageset 1 501 Fylkesingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Herredsagronom
1988 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1989 Leder Even Haugland 1 214 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Karin Tubaas Andersen 2 214 Førstekontorful Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Beate Hekland 2 231 Planteinspektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Morten Svelle 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Nestleder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom
1989 Vanlig medlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Beate Hekland 2 231 Planteinspektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Morten Svelle 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1990 Nestleder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom
1990 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Beate Hekland 2 231 Planteinspektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Morten Svelle 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1991 Nestleder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom
1991 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Knudsen 1 214 Prosjektleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Beate Hekland 2 231 Planteinspektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Morten Svelle 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1992 Nestleder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Fylkesagronom
1992 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970