FORVALTNINGSDATABASEN

Leif Skomakerstuen

Denne siden viser opplysninger om Leif Skomakerstuen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Skomakerstuen
NSD id-nummer: 6759
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) Rådgivende organ Leder 412 Kontorsjef 1970
1981 Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) Rådgivende organ Leder 412 Kontorsjef 1970
1981 Det norske hageselskaps styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 412 Kontorsjef 1970 1970
1987 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Fylkeslandbruks 1970
1988 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Fylkeslandbruks 1970
1989 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970
1990 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970
1990 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970
1991 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970
1991 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970
1992 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 Fylkeslandbruks 1970