Forvaltningsdatabasen

Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg
Utvalgsnummer: 11144000
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Landbruksdepartementet i 1983 i henhold tiljordbruksavtalen.
Mandat:
- Avgjøre søknader om å delta i kontraktordningen.- Administrere utbetaling av kontrakttillegg.- Medvirke til gjennomføring av produksjons- og markedsregulerendetiltak.- Utarbeiding av nødvendig EDB-systemer, skjemamateriell m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Landbruksdepartementet 6 6 0 0
1993 Landbruksdepartementet 6 6 4 42866
1994 Landbruksdepartementet 6 6 4 56850
1995 Landbruksdepartementet 6 6 4 100125
1996 Landbruksdepartementet 6 6 4 58162
1997 Landbruksdepartementet 6 6 3 61341
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Leder Kirsten Tegle Bryne 2 123 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Magnus Breen 1 211 Fagkonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Heie 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Torgeir Gillebo 1 214 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karl Wettre 1 233 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans Petter Slåttelid 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Egil Sogn 1 427 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Alfred Frantzen 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kari Ustad 2 1638 Bonde Av departement 1970
1993 Leder Kirsten Tegle Bryne 2 123 Avdelingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Magnus Breen 1 211 Fagkonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Heie 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Torgeir Gillebo 1 214 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Karl Wettre 1 233 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Hans Petter Slåttelid 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Egil Sogn 1 427 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Alfred Frantzen 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kari Ustad 2 1638 Bonde Av departement 1970
1994 Leder Kirsten Tegle Bryne 2 123 Avdelingssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Monica Johnsen 2 137 Organisasjonsko Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Magnus Breen 1 211 Fagkonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Knut Heie 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Torgeir Gillebo 1 214 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Lis Haugestad 2 216 Regnskapsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Hans Petter Slåttelid 1 301 Ass Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Francis Enger 1 412 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Egil Sogn 1 427 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Alfred Frantzen 1 1102 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Dag Raustein 1 1127 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kari Ustad 2 1638 Bonde Av departement 1970
1995 Leder Kirsten Tegle Bryne 2 123 Avdelingssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Monica Johnsen 2 137 Organisasjonsko Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Magnus Breen 1 211 Fagkonsulent Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Torgeir Gillebo 1 214 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Lis Haugestad 2 216 Regnskapsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Francis Enger 1 412 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Dag Raustein 1 1127 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari Ustad 2 1638 Bonde Av departement 1970
1996 Leder Kirsten Tegle Bryne 2 123 Avdelingssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Monica Johnsen 2 137 Organisasjonsko Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Magnus Breen 1 211 Fagkonsulent Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Torgeir Gillebo 1 214 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Lise Haugestad 2 216 Regnskapsleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Francis Bull Enger 1 412 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Dag Raustein 1 1127 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kari Ustad 2 1638 Bonde Av departement 1970
1997 Leder Kirsten Tegle Bryne 2 123 Avdelingssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Monica Johnsen 2 137 Organisasjonsko Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Magnus Breen 1 211 Fagkonsulent Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Torgeir Gillebo 1 214 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Lise Haugestad 2 216 Regnskapsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sissel Bye 2 236 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Francis Bull Enger 1 412 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Dag Raustein 1 1127 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kari Ustad 2 1638 Bonde Av departement 1970