FORVALTNINGSDATABASEN

Alf Vederhus

Denne siden viser opplysninger om Alf Vederhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Alf Vederhus
NSD id-nummer: 11769
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1983 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Konsulent 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1986 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1986 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1987 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1987 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1970
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1988 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1988 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1970
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1989 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1970
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970
1990 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1970
1992 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1993 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1994 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970