FORVALTNINGSDATABASEN

Torgeir Gillebo

Denne siden viser opplysninger om Torgeir Gillebo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torgeir Gillebo
NSD id-nummer: 11678
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Omsetningssystemet for grønnsaker, frukt og bær Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 0
1980 Beredskapsutvalget for jordbruket Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem 0
1981 Omsetningssystemet for grønnsaker, frukt og bær Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 0
1982 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970 1970
1982 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Konsulent 1970 1970
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970
1985 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970
1986 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1970
1987 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Konsulent 1970
1988 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Konsulent 1970
1992 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkeslandbruks 1970
1993 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkeslandbruks 1970
1994 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkeslandbruks 1970
1995 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkeslandbruks 1970
1996 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkeslandbruks 1970
1997 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkeslandbruks 1970