Forvaltningsdatabasen

Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank
Utvalgsnummer: 13046000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 15.03.1981 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Kontrollkomiteen skal påse at banken ledes i samsvar medlovgivningen og de forskrifter som gjelder til enhver tid.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Samferdselsdepartementet 5 5 10 141425
1985 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
1986 Samferdselsdepartementet 5 5 9 162153 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 5 5 8 169686
1988 Samferdselsdepartementet 5 5 10 176100
1989 Samferdselsdepartementet 5 5 8 0
1990 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
1991 Samferdselsdepartementet 5 5 9 85422
1992 Samferdselsdepartementet 5 5 10 291000
1993 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Egil Holen 1 419 Økonomidirektør Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem G. Oddleiv Vetrhus 1 1014 Snekker Av Stortinget 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Verdal 1 1027 Skolesjef Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Margit Tøsdal 2 1243 Fhv. Stortingsrep Av Stortinget 1970
1984 Vanlig varamedlem Marvin Wiseth 1 1601 Avdelingsleder Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Aud Voss Eriksen 2 219 Adjunkt Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Børre Rognlien 1 301 Informasjonssjef Av Stortinget 1970
1985 Leder Ivar Grimsmo 1 301 Redaktør Av Stortinget 1970 1970
1985 Vanlig medlem Egil Holen 1 419 Økonomidirektør Av Stortinget 1970 1970
1985 Nestleder Astrid Murberg Martinsen 2 702 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Skoland 1 1001 Kontorfullmektig Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem G. Oddleiv Vetrhus 1 1014 Snekker Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Verdal 1 1027 Skolesjef Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Sund 1 1121 Sekretær Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Margit Tøsdal 2 1243 Fhv. Stortingsrep Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Marvin Wiseth 1 1601 Avdelingsleder Av Stortinget 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Torgeir Hermann 1 1804 Gårdsbestyrer Av Stortinget 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Aud Voss Eriksen 2 219 Adjunkt Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Børre Rognlien 1 301 Informasjonsdirek Av Stortinget 1970
1986 Leder Ivar Grimsmo 1 301 Redaktør Av Stortinget 1970 1970
1986 Nestleder Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Skoland 1 1001 Kontorfullmektig Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Sund 1 1121 Sekretær Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Robertsen 1 2002
1987 Vanlig varamedlem Aud Voss Eriksen 2 219 Adjunkt Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Børre Rognlien 1 301 Informasjonsdir Av Stortinget 1970
1987 Nestleder Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Skoland 1 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Sund 1 1121 Sekretær Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor Robertsen 1 2002 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aud Voss Eriksen 2 219 Adjunkt Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Børre Rognlien 1 301 Informasjonsdir Av Stortinget 1970
1988 Nestleder Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Skoland 1 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Sund 1 1121 Sekretær Av Stortinget 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor Robertsen 1 2002 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aud Voss Eriksen 2 219 Adjunkt Av Stortinget 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Korslund 1 235 Flygelederassis Av Stortinget 1970
1989 Vanlig medlem Egil Holen 1 419 Økonomidirektør Av Stortinget 1970 1970
1989 Nestleder Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer Av Stortinget 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Skoland 1 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Sund 1 1121 Sekretær Av Stortinget 1970 1970
1989 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Vegsjef Av Stortinget 1970
1989 Leder Per J. Husabø 1 1419 Forskningsleder Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Holand 1 1812 Gårdbruker Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor Robertsen 1 2002 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole Korslund 1 235 Flygelederassis Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Vegsjef Av Stortinget 1970
1990 Leder Per J. Husabø 1 1419 Forskningsleder Av Stortinget 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Holand 1 1812 Gårdbruker Av Stortinget 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Korslund 1 235 Flygelederassis Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Vegsjef Av Stortinget 1970
1991 Leder Per J. Husabø 1 1419 Forskningsleder Av Stortinget 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Holand 1 1812 Gårdbruker Av Stortinget 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Korslund 1 235 Flygelederassis Av Stortinget 1970
1992 Leder Per J. Husabø 1 1419 Forskningsleder Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Vegsjef Av Stortinget 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Holand 1 1812 Gårdbruker Av Stortinget 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole Korslund 1 235 Flygelederassis Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Lars Kristen Lefdal 1 1419 Vegsjef Av Stortinget 1970
1993 Leder Per J. Husabø 1 1419 Forskningsleder Av Stortinget 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Holand 1 1812 Gårdbruker Av Stortinget 1970