FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell Skoland

Denne siden viser opplysninger om Kjell Skoland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Skoland
NSD id-nummer: 8127
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1001 Fullmektig
1981 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1001 Fullmektig
1983 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av Stortinget 1001 Fullmektig 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1001 Fullmektig 1970 1970
1984 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av Stortinget 1001 Fullmektig 1970
1985 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1001 Kontorfullmektig 1970
1986 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1001 Kontorfullmektig 1970
1987 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1001 Kontorfullmekti 1970 1970
1988 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1001 Kontorfullmekti 1970 1970
1989 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1001 Kontorfullmekti 1970 1970