FORVALTNINGSDATABASEN

Thor Robertsen

Denne siden viser opplysninger om Thor Robertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Robertsen
NSD id-nummer: 1992
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 2003 Konsulent 1970 1970
1981 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Medlem og sekretær 2002 Rektor 1970 1970
1983 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 2002 Rektor 1970 1970
1986 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem 2002
1987 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 2002 Kontorsjef 1970
1988 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 2002 Kontorsjef 1970
1989 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 2002 Kontorsjef 1970 1970
1992 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2002 Kontorsjef 1970
1993 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2002 Kontorsjef 1970