Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger
Utvalgsnummer: 15012000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.11.1985 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Mandat:
Føre forhandlinger med Den norske lægeforening om driftstilskuddog takster for privatpraktiserende leger.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 9 0
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 3 0 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 0 0 6 0
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 4 0 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 11 0 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 12 0 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 10 20000 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 11 16246
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 13 22000
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 13 0 7 9867
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 13 0 6 14800
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 13 0 10 28000
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 13 0 11 22402
1993 Administrasjonsdepartementet 13 0 16 85600
1994 Administrasjonsdepartementet 8 0 8 58627
1995 Administrasjonsdepartementet 8 0 10 55000
1996 Administrasjonsdepartementet 8 0 4 24671
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 8 0 14 41000
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik G. Asbjørnsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Medlem og sekretær Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jan Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tor Aagedal 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Leder Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Erik G. Asbjørnsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Medlem og sekretær Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Vidar Oma Steine 1 301 Byråsjef 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jørgen E. Gythfeldt 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Johannes Eithun 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tor Borgenvik 1 219 Planleggingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odvar Brænden 1 220 Seksjonsleder Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Erik G. Asbjørnsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Leder Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ola Petter Tandstrand 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Eithun 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Norvald Strand 1 402 Rådmann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Marcussen 1 602 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Johan Hogstad 1 1653 Ordfører Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Borgenvik 1 219 Planleggingssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Odvar Brænden 1 220 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Randi Nilsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ola Petter Tandstrand 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1984 Leder Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Johannes Eithun 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Norvald Strand 1 402 Rådmann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Marcussen 1 602 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Johan Hogstad 1 1653 Ordfører Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torild Brock Seeberg 2 230 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kari Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Randi Nilsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Stokke 1 228 Utredningsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arne Norum 1 219 Spesialkonsulen Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Stokke 1 228 Utredningsleder Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Kari Haug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anders Noreide 1 627 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Petter Skarheim 1 217 Konsulent Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Kari Haug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øyvind Sæbø 1 301 Byråsjef (Kst.) Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Petter Skarheim 1 217 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hallstein Liland 1 219 Spesialkonsulen Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Randi Eikenes 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tove Midtsundstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Randi Nilsen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kari Haug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Øyvind Sæbø 1 301 Byråsjef (Kst.) Av departement 1970
1990 Medlem og sekretær Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Petter Skarheim 1 217 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hallstein Liland 1 219 Spesialkonsulen Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Øyvind Sæbø 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tove Midtsundstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 301 Førstekons Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anders Egil Nordeide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Randi Nilsen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 236 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anders Egil Nordeide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 236 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 236 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anders Noreide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Atle Grøhn 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nina Jentoft 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Leif Helland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Norum 1 219 Spesialkonsulen Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 236 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Leif Helland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helga Berit Fjell 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Nina Jentoft 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Mary Ann Stamsø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anders Noreide 1 301 Spesialkonsulen Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Atle Grøhn 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Guro Bøen 2 602 Spesialkonsulen Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Line Vogt 2 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne Norum 1 219 Spesialkonsulen Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 236 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helga Berit Fjell 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Mary Ann Stamsø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Guro Berg 2 602 Spesialkonsulen Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anders Buttedahl 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Line Vogt 2 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bente Svendsgam 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arne Norum 1 219 Spesialkonsulen Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ragnar Ihle Bøhn 1 236 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Mary Ann Stamsø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jan Andreas Andersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Søren Idland 1 425 Prosjektarbeide Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Guro Berg 2 602 Spesialkonsulen Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anders Buttedahl 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
2002 Karsten K. Langfeldt 217 Spesialkonsulent
2002 Arne Norum 219 Rådgiver
2002 Berit Hauger 301 Førstekonsulent
2002 Leder Roger Nordhagen 301 Underdirektør
2002 Toril Roscher-Nielsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Atle Grøhn 301 Underdirektør
2002 Cathrine Meland 301 Førstekonsulent
2003 Toril Roscher-Nielsen Avdelingsdirektør
2003 Atle Grøhn Underdirektør
2003 Karsten K. Langfeldt Spesialkonsulent
2003 Leder Roger Nordhagen Underdirektør
2003 Arne Norum Rådgiver
2003 Cathrine Meland Førstekonsulent
2003 Berit Hauger Førstekonsulent