FORVALTNINGSDATABASEN

Ingolv Hæreid

Denne siden viser opplysninger om Ingolv Hæreid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ingolv Hæreid
NSD id-nummer: 7962
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1986 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970