Forvaltningsdatabasen

Styret for Den Norske Industribank A/S

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Den Norske Industribank A/S" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Den Norske Industribank A/S
Utvalgsnummer: 16022000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 02.12.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
I henhold til lov av 25. mars 1977 nr. 14 om Den NorskeIndustribank A/S oppnevnes 3 av 8 medlemmer ved kgl. res. Administrasjonen av Industribanken overført til Næringsdepartementet1.1.88.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 3 3 15 0 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 12 222600 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 3 3 13 253000 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 3 3 14 233739 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 3 3 22 366250 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 3 3 13 344370 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 3 3 11 375260
1988 Næringsdepartementet 3 3 14 405983
1989 Næringsdepartementet 3 3 11 520261
1990 Næringsdepartementet 3 3 0 0
1991 Næringsdepartementet 3 3 14 428769
1992 Næringsdepartementet 3 3 13 413700
1993 Næringsdepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I Lo I statsråd 1970
1980 Leder Asbjørn Bergan 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bodil Finsveen 2 534 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddbjørn Solum 1 805 Banksjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Herman A. Hagen 1 1601 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jorunn Wormdal Asbøll 2 1638 Bonde I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I Lo I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Bodil Finsveen 2 534 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Wormdal Asbøll 2 1638 Bonde I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Tor Bergsmo 1 1866 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Berit H. Bettum 2 706 Politiker I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekassiste I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tor Bergsmo 1 1866 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit H. Bettum 2 706 Høyskolelektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekassisten I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970
1984 Leder Jens Halvard Bratz 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit H. Bettum 2 706 Høgskolelektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekassisten I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970
1985 Leder Jens Halvard Bratz 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit H. Bettum 2 706 Høgskolelektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekassisten I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970 1970
1986 Leder Jens Halvard Bratz 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit H. Bettum 2 706 Rektor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullmekt I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor Bergsmo 1 1866 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Leder Jens Halvard Bratz 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1970
1988 Leder Jørgen Randers 1 301 Rektor I statsråd 1970
1988 Varamedlem og nestleder Oddbjørn Solum 1 805 Direktør I statsråd 1970
1989 Leder Jørgen Randers 1 301 Rektor I statsråd 1970
1989 Varamedlem og nestleder Oddbjørn Solum 1 805 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Per Magnar Arnstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Leder Jørgen Randers 1 301 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Geir Tjugum 1 418 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Varamedlem og nestleder Oddbjørn Solum 1 805 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Lundbakk 1 1804 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Per Magnar Arnstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Geir Tjugum 1 418 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Lundbakk 1 1804 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Per Magnar Arnstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1992 Leder Lars Thulin 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Geir Tjugum 1 418 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Lundbakk 1 1804 Direktør I statsråd 1970
1993 Leder Lars Thulin 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Per Magnar Arnstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Geir Tjugum 1 418 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Tor Lundbakk 1 1804 Direktør I statsråd 1970