FORVALTNINGSDATABASEN

Lars Thulin

Denne siden viser opplysninger om Lars Thulin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Thulin
NSD id-nummer: 6054
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1970
1980 Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Banksjef 1970 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Banksjef 1970
1981 Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Banksjef 1970
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Banksjef 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970
1984 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970
1986 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1990 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1990 Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Departementsråd 1970
1990 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av andre 301 Departementsråd 1970
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1991 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1991 Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av andre 301 Departementsråd 1970
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1992 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Departementsråd 1970
1993 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1993 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1994 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm Direktør 1970
1995 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1996 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1997 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970 1970