Forvaltningsdatabasen

Befolkningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Befolkningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Befolkningsutvalget
Utvalgsnummer: 16036000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 14.08.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gi oversikt over mulige årsaksfaktorer som ligger til grunn forbefolkningsutviklingDrøfte sosiale og økon. konsekvenser av ulike forløp i befolkningensstørrelse og sammensetning.Drøfte om det er mulig og ønskelig å påvirke utviklingen av offentligetiltak.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 15 0 2 66000 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 18 206000 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 13 0 17 273562 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 13 0 3 58710 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Haktor Helland 1 213 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 214 Konsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Førstelektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars Buer 1 230 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Merete Hagan 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1981 Leder Lars Walløe 1 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Annelise Høegh 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 427 Prost I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunn Vigdis Olsen-Hagen 2 1102 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ståle Dyrvik 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit Lillian Hult 2 2003 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 214 Konsulent Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Førstelektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Lars Buer 1 230 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Annelise Høegh 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Marit Lillian Hult 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Merete Hagan 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Leder Lars Walløe 1 301 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunn Vigdis Olsen-Hagen 2 1102 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ståle Dyrvik 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 214 Konsulent Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sølvi Sogner 2 219 Førstelektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Annelise Høegh 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Merete Hagan 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marit Lillian Hult 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Leder Lars Walløe 1 301 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunn Vigdis Olsen-Hagen 2 1102 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ståle Dyrvik 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Fylkesrådmann I statsråd 1970