FORVALTNINGSDATABASEN

Eva Birkeland

Denne siden viser opplysninger om Eva Birkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Birkeland
NSD id-nummer: 1297
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Forskningsleder 1970 1970
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Forskningsleder 1970 1970
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forskningsleder 1970
1980 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Forskningsleder 1970 1970
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forskningsleder 1970
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forskningsleder 1970
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Forskningsleder 1970
1981 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forskningsleder 1970 1970
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forskningsleder 1970 1970
1983 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Forskningsleder 1970
1983 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Forskningsleder 1970
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1988 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Trygdedirektør 1970