Forvaltningsdatabasen

Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten
Utvalgsnummer: 16041000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 23.01.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere virkeområdet for den spesielle skatteordningenfor sjømenn som ble innført ved lov av 21. mars 1947 nr. 2. Særligskal utvalget vurdere hvorvidt oljesektoren bør holdes utenfor og ihvilken utstrekning ordningen bør omfatte alle skattey
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 11 0 10 76000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 11 0 11 104173 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 20 180070 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 11 0 5 39120 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Arne Rikheim 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd
1980 Vanlig medlem Ingrid Tvedt 2 220 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Karl Schei 1 233 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Else Pfaff 2 301 Stuert I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Stoltenberg 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Odlaug Kristiansen 2 1103 Pensjonist I statsråd
1981 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig medlem Arne Rikheim 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd
1981 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Karl Schei 1 233 Underdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Else Pfaff 2 301 Stuert I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Trygve Stoltenberg 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Odlaug Kristiansen 2 1103 Pensjonist I statsråd
1982 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig medlem Arne Rikheim 1 219 H.R.Advokat I statsråd
1982 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Karl Schei 1 233 Underdirektør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Else Pfaff 2 301 Stuert I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Trygve Stoltenberg 1 301 Reisesekretær I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Odlaug Kristiansen 2 1103 Pensjonist I statsråd
1982 Vanlig medlem Wenche Lesniak 2 1841 Reiseleder Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Morten Beck 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arne Rikheim 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tor Hjelmaas Larsen 1 226 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karl Schei 1 233 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Leder Axel Tostrup 1 301 Skattefogd I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Trygve Stoltenberg 1 301 Reisesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Per Ø. Bakke 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Odlaug Kristiansen 2 1103 Pensjonist I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Wenche Lesniak 2 1841 Reiseleder Av departement 1970