FORVALTNINGSDATABASEN

Ingrid Tvedt

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Tvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Tvedt
NSD id-nummer: 5609
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1970
1980 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1970
1981 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1970 1970
1983 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1970
1984 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1984 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1970
1985 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Ligningssjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Ligningssjef 1970 1970
1986 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 220 Ligningssjef 1970 1970
1989 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 220 Ligningssjef 1970 1970
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ligningssjef 1970
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ligningssjef 1970
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ligningssjef 1970