FORVALTNINGSDATABASEN

Per Holt

Denne siden viser opplysninger om Per Holt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Per Holt
NSD id-nummer: 4344
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1970
1980 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1980 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør
1980 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970
1981 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1970
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1981 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1981 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør
1981 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970
1982 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970 1970
1983 Losstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1970 1970
1983 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970 1970