Forvaltningsdatabasen

Norges Banks Hovedstyre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges Banks Hovedstyre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges Banks Hovedstyre
Utvalgsnummer: 16067000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 1.5.1985 i henhold til lov 24. mai 1985.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Finans- og tolldepartementet 7 5 28 490000
1991 Finans- og tolldepartementet 7 5 28 350000
1992 Finans- og tolldepartementet 7 5 32 480000
1993 Finans- og tolldepartementet 7 5 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 7 5 26 475000
1995 Finans- og tolldepartementet 7 5 25 485000
1996 Finans- og tolldepartementet 7 5 27 532000
1997 Finans- og tolldepartementet 7 5 30 546700
2002 Finansdepartementet
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tove Strand Gerhardsen 2 301 Statsråd I statsråd 1970
1990 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1990 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Aspblad 2 301 Fullmektig Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Ingjerd Tørring 2 301 Rådgiver Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Oddbjørg Venås 2 605 Husmor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Torstein Moland 1 626 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Oddmund Hansen 1 1201 Førstefullmekti Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Anny Felde 2 1445 Fysioterapeut I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Frank Hind 1 1902 Førstefullmekti Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Nordvald Mo 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1991 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tove Strand Gerhardsen 2 301 Statsråd I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Aspblad 2 301 Fullmektig Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Ingjerd Tørring 2 301 Rådgiver Av andre 1970
1991 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddbjørg Venås 2 605 Husmor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Oddmund Hansen 1 1201 Førstefullmekti Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Anny Felde 2 1445 Fysioterapeut I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Franck 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Frank Hind 1 1902 Førstefullmekti Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Thomas Deaton 1 216 Fullmektig I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Wibeche Sandem Andersen 2 220 Fullmektig I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled I statsråd 1970
1992 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anita Bredesen Mallidis 2 301 Førstefullmekti Av departement 1970
1992 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tove Strand Gerhardsen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Nordvald Mo 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddbjørg Venås 2 605 Husmor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Oddmund Hansen 1 1201 Avdelingssjef Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Anny Felde 2 1445 Fysioterapeut I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Franck 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Berit Grønli 2 1601 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Eli Nagel Høgmo 2 1711 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Gamst Mathisen 2 2001 Fullmektig Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Thomas Deaton 1 216 Fullmektig Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled I statsråd 1970
1993 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Anita Bredesen Mallidis 2 301 Førstefullmekti Av departement 1970 1970
1993 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tove Strand Gerhardsen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Oddbjørg Venås 2 605 Husmor I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Eli Nagel Høgmo 2 1711 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Gamst Mathisen 2 2001 Fullmektig Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Thomas Deaton 1 216 Fullmektig Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Leif Eri Schjølberg 1 1804 Fullmektig Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Thomas Deaton 1 216 Fullmektig Av andre 1970 1970
1995 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Espen Halvorsen 1 301 Mekaniker I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Anita Bredesen Mallidis 2 301 Førstefullmekti Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1970
1995 Leder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkestingsrepr I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Gamst Mathisen 2 2001 Fullmektig Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Nestleder Jarle Bergo 1 229 Visesentralbank I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Leder Kjell Storvik 1 301 Sentralbanksjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Espen Halvorsen 1 301 Mekaniker I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Åse Grønlien Østmo 2 429 Ordfører I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Oddbjørg Venås 2 605 Husmor I statsråd 1970 1970
1996 Leder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Eystein Gjelsvik 1 213 Økonomisk Rådgi I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Aas Hoftvedt 2 227 Fullmektig Av andre 1970
1997 Nestleder Jarle Bergo 1 229 Visesentralbank I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Sonja Blichfeld Myhre 2 301 Nestleder Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Espen Halvorsen 1 301 Mekaniker I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Åse Grønlien Østmo 2 429 Ordfører I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Ege 1 1119 Fullmektig Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
2002 Tore Johansen 118 Revisor
2002 Eystein Gjelsvik 213 Økonomisk Rådgiver
2002 Jan Erik Martinsen 213 Nestleder
2002 Leder Svein I. Gjedrem 217 Sentralbanksjef
2002 Nestleder Jarle Bergo 229 Visesentralbanksjef
2002 Ingfrid O. Tveit 235 Advokat
2002 Sonja Blichfeldt Myhre 301 Nestleder
2002 Einar Alnæs 301 Førstefullmektig
2002 Esther Marie Kostøl 301 Konsulent
2002 Sigbjørn Johnsen 412 Fylkesmann
2002 Liv Randi Johnsen 709 Fullmektig
2002 Torger Høien 1121 Konsernsjef
2002 Sylvi Røssland Sørfonn 1222 Daglig Leder
2002 Ottar Brage Guttelvik 1503 Fylkesrådmann
2002 Trond Reimer Reinertsen 1636 Adm. Direktør
2003 Jan Erik Martinsen Nestleder
2003 Torger Høien Konsernsjef
2003 Leder Svein I. Gjedrem Sentralbanksjef
2003 Einar Alnæs Førstefullmektig
2003 Eystein Gjelsvik Økonomisk Rådgiver
2003 Esther Marie Kostøl Konsulent
2003 Nestleder Jarle Bergo Visesentralbanksjef
2003 Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
2003 Ingfrid O. Tveit Advokat
2003 Trond Reimer Reinertsen Adm. Direktør
2003 Tore Johansen Revisor
2003 Sylvi Røssland Sørfonn Daglig Leder
2003 Sonja Blichfeldt Myhre Nestleder
2003 Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann
2003 Liv Randi Johnsen Fullmektig