FORVALTNINGSDATABASEN

Elisabeth Aspaker

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Aspaker fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Aspaker
NSD id-nummer: 21088
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1988 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1989 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Personlig Sekre 1970
1991 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Personlig Sekre 1970
1992 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1901 Lærer 1970
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1901 Lærer 1970
1993 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1901 Lærer 1970
1993 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1901 Lærer 1970
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1901 Lærer 1970
1994 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1901 Adjunkt 1970
1994 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1901 Adjunkt 1970
1994 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1901 Adjunkt 1970
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1901 Adjunkt 1970 1970
1995 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1901 Fylkestingsrepr 1970
1995 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1901 Fylkestingsrepr 1970
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1901 Fylkestingsrepr 1970
1996 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970 1970
1996 Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål Leder Av andre 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1996 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1996 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1997 Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål Leder Av andre 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1997 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1997 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970
1997 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1901 Fylkesvaraordfø 1970