Forvaltningsdatabasen

Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen
Utvalgsnummer: 16072000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 8. februar 1991.
Mandat:
Styringsgruppen skal utrede behovet for omorganisering av skatte- ogavgiftsadministrasjonen. Den skal fremme konkrete forslag tilorganisatoriske endringer, herunder særlig utrede betingelsene foretablering av en samlet skatte- og avgiftsadministrasjon med
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Finans- og tolldepartementet 20 0 15 2011322
1992 Finans- og tolldepartementet 20 0 12 3441000
1993 Finans- og tolldepartementet 20 0 0 3640154
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Østby 1 101 Ligningsrevisor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Rådgiver I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kasper Holand 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Ellertsen 1 219 Utrednings I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ola Fuglestved 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Hasler 1 219 Tolldistriktssj I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Johanne Slinning 2 219 Underdirek I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Grethe Krogh 2 220 Utreder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Tolldirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jan Munthe Magnus 1 301 Skattefogd I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Odd Eivindvik 1 301 Tolldistri I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Tvedt 2 301 Ligningssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Thor Bernstrøm 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Willy Ovesen 1 301 Skattedirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gørild Sæland 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Pål S. Hernæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Vera Lind Vistad 2 301 Organisasj I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Finn Monrad-Hansen 1 602 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jens Kristian Grønsand 1 713 Forbundsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Odd Hagen 1 921 Fylkesskat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Egil Bjørgum 1 1001 Kemner I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Andreas Jølbo 1 1103 Fylkesskat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arnfinn T. Ihle 1 1106 Økonomisjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Arnesen 1 1149 Ingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Arnljot Von Mehren 1 1201 Skattefogd I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Lornts Strugstad 1 1736 Kommunekas I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Torbjørn Østby 1 101 Ligningsrevisor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Rådgiver I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kasper Holand 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Ellertsen 1 219 Utredningsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Hasler 1 219 Tolldistriktssj I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Johanne Slinning 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ola Fuglestved 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Grethe Krogh 2 220 Utreder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Konsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Tolldirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Fung. Ekspedisj I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Willy Ovesen 1 301 Skattedirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Pål S. Hernæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gørild Sæland 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jan Munthe Magnus 1 301 Skattefogd I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Tvedt 2 301 Ligningssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Thor Bernstrøm 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Odd Eivindvik 1 301 Tolldistriktssj I statsråd 1970
1992 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Vera Lind Vistad 2 301 Organisasjonsse I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Finn Monrad-Hansen 1 602 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jens Kristian Grønsand 1 713 Forbundsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Odd Hagen 1 921 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Egil Bjørgum 1 1001 Kemner I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Andreas Jølbo 1 1103 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arnfinn T. Ihle 1 1106 Økonomisjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Arnesen 1 1149 Ingeniør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Arnljot Von Mehren 1 1201 Skattefogd I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Lornts Strugstad 1 1736 Kommunekasserer I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Torbjørn Østby 1 101 Ligningsrevisor I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Johanne Slinning 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Ellertsen 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ola Fuglestved 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Hasler 1 219 Tolldistriktssj I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Grethe Krogh 2 220 Utreder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Liv Eva Di micco 2 221 Konsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Tolldirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Thorbjørn Gjølstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jan Munthe Magnus 1 301 Skattefogd I statsråd 1970
1993 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Pål S. Hernæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gørild Sæland 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ingrid Tvedt 2 301 Ligningssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bodil Vejgaard Strøm 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Vera Lind Vistad 2 301 Organisasjonsse I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Thor Bernstrøm 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Odd Eivindvik 1 301 Tolldistriktssj I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Willy Ovesen 1 301 Skattedirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Finn Monrad-Hansen 1 602 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jens Kristian Grønsand 1 713 Forbundsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Odd Hagen 1 921 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Egil Bjørgum 1 1001 Kemner I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Andreas Jølbo 1 1103 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arnfinn T. Ihle 1 1106 Økonomisjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Rolf Arnesen 1 1149 Ingeniør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Arnljot Von Mehren 1 1201 Skattefogd I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Lornts Strugstad 1 1736 Kommunekasserer I statsråd 1970