FORVALTNINGSDATABASEN

Finn Monrad-Hansen

Denne siden viser opplysninger om Finn Monrad-Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Monrad-Hansen
NSD id-nummer: 10431
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Delingsgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 602 Avdelingssjef 1970 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 602 Kontorsjef 1970
1983 Delingsgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 602 Kontorsjef 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 602 Kontorsjef 1970
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 602 Direktør 1970
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 602 Direktør 1970
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 602 Direktør 1970