Forvaltningsdatabasen

Styret i Statens Bankinvesteringsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Statens Bankinvesteringsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Statens Bankinvesteringsfond
Utvalgsnummer: 16074000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 29.11.91 i henhold til St.vedt. 26.11.91.
Mandat:
Statens Bankinvesteringsfond har til formål å bidra med ansvarligkapital til norske banker med utgangspunkt i forretningsmessigevurderinger.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Finans- og tolldepartementet 3 0 4 61000
1992 Finans- og tolldepartementet 3 0 14 231934
1993 Finans- og tolldepartementet 3 0 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 3 0 12 239302
1995 Finans- og tolldepartementet 3 0 20 252313
1996 Finans- og tolldepartementet 3 0 15 204324
1997 Finans- og tolldepartementet 5 0 19 285855
2002 Finansdepartementet
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Nestleder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Leder Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Avdelingsleder I statsråd 1970
1992 Nestleder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Leder Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1970
1993 Nestleder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Leder Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom I statsråd 1970 1970
1994 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Fhv Sentralban Av departement 1970
1994 Nestleder Tormod Hermansen 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Leder Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1970 1970
1995 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Fhv. Sentralban Av departement 1970
1996 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Fhv. Sentralban Av departement 1970
1996 Leder Arne Christiansen 1 806 Førstelagmann Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Lise Ryel 2 301 Likestillingsom Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anita Roarsen 2 301 Statsautorisert Av departement 1970
1997 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Fhv. Sentralban Av departement 1970
1997 Leder Arne Christiansen 1 806 Førstelagmann Av departement 1970
2002 Leder Erik Keiserud 219 Advokat
2002 Anita Roarsen 301 Viseadm. Direktør
2002 Nestleder Hermod Skånland 301 Fhv. Sentralbanksjef
2002 Elisabeth A. Nilsen 805
2002 Endre Skjørestad 1102 Advokat
2003 Elisabeth A. Nilsen
2003 Anita Roarsen Viseadm. Direktør
2003 Nestleder Hermod Skånland Fhv. Sentralbanksjef
2003 Endre Skjørestad Advokat
2003 Leder Erik Keiserud Advokat