Forvaltningsdatabasen

Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid
Utvalgsnummer: 18001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 06.04.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gi råd om forbruksbegrensende tiltak for oljeprodukter, herunderråd om utarbeidelse av rasjoneringssystem.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 8 0 7 65000 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 9 0 3 35000 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 9 27695 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kristen Meltvedt 1 216 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Stig Klingstedt 1 216 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Roar Sandvei 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Frithjof Lind 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Valeur 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av departement
1980 Vanlig medlem Arne Hoff 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem E. Schancke 1 1103 Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kristen Meltvedt 1 216 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Stig Klingstedt 1 216 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avd. Direktør Av departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Roar Sandvei 1 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig medlem Eiler Holtermann 1 301 Generalsekretær Av departement
1981 Vanlig medlem Frithjof Lind 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Røse 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem E. Schancke 1 1103 Av departement 1970