FORVALTNINGSDATABASEN

Christofer Owe

Denne siden viser opplysninger om Christofer Owe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christofer Owe
NSD id-nummer: 5478
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1980 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970 1970
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 1970
1980 Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1970 1970
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970 1970
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1981 Flyvedlikeholdsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Avd. Direktør 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 1970
1981 Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avd.Direktør 1970 1970
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektø 1970
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970