Forvaltningsdatabasen

Styret i Oljedirektoratet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Oljedirektoratet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Oljedirektoratet
Utvalgsnummer: 18005000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 27.03.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Oljedirektoratet er administrativt underlagt Olje- ogenergidepartementet, men underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet isaker vedr. arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. Direktoratet haravgjørelsesmyndighet i saker vedr. undersøkelse etter og utnyttels
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 8 0 9 0
1981 Olje- og energidepartementet 8 7 10 110000 Annen instans
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 9 288297 Annen instans
1983 Olje- og energidepartementet 0 0 11 416151 Annen instans
1984 Olje- og energidepartementet 0 0 10 127914 Annen instans
1985 Olje- og energidepartementet 0 0 10 400000 Annen instans
1986 Olje- og energidepartementet 0 0 0 0 Annen instans
1987 Olje- og energidepartementet 0 0 9 316000
1988 Olje- og energidepartementet 0 0 9 344522
1989 Olje- og energidepartementet 8 7 9 315058
1990 Olje- og energidepartementet 8 7 9 437097
1991 Olje- og energidepartementet 8 6 10 522338
1992 Olje- og energidepartementet 8 6 3 120556
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Øystein Kristiansen 1 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kristen Karlsen 1 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Astrid Nistad 2 1430 Formannskapssekretær I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Marit Greve 2 219 Redaktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Odd Henrik Robberstad 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Ditlef Nielsen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Dørum 1 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Øystein Kristiansen 1 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Odd Erik Hansgaard 1 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Angela Ebbesen 2 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kristen Karlsen 1 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Astrid Nistad 2 1430 Formannskapssekre I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1601 Kommunaldirektør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1970 1970
1983 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Dørum 1 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Odd Erik Hansgaard 1 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Angela Ebbesen 2 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan B. M. Strømme 1 215 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Marit Greve 2 219 Redaktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Ditlef Nielsen 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Liv Hatland 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Odd Raustein 1 1103 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Odd Erik Hansgaard 1 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Dørum 1 1103 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Kvant 1 1103 Arkivleder I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Angela Ebbesen 2 1103 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Halvor Vaage 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Anna Aabø 2 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Astrid Nistad 2 1426 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Sævik 1 1515 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1970 1970
1985 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan B. M. Strømme 1 215 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anna Aabø 2 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Odd Raustein 1 1103 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Kvant 1 1103 Arkivleder I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Halvor Vaage 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Sævik 1 1515 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan B. M. Strømme 1 215 Sekretær I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Marit Greve 2 219 Redaktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Liv Hatland 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 301 Lærer I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Kvant 1 1103 Arkivleder I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Odd Raustein 1 1103 Spesialrådgiver I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Halvor Vaage 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Anna Aabø 2 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne-Lise Jensen 2 1103 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Sævik 1 1515 Disponent I statsråd 1970 1970
1987 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Anne-Lise Jensen 2 1103 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Kvant 1 1103 Arkivleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jan B. M. Strømme 1 215 Sekretær I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Marit Greve 2 219 Redaktør I statsråd 1970 1970
1989 Nestleder Andreas Lønning 1 301 Konserndirektør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Forhandlingsdir I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Inge Ottosen 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Susanne Larsen 2 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Peter J. Tronslin 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne H. Nilsen 1 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Elisabet Stephansen 2 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Leder Arve Berg 1 1504 Distriktsarbeid I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Sævik 1 1515 Ordfører I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Forhandlingsdir I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne H. Nilsen 1 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Peter J. Tronslin 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Elisabet Stephansen 2 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Inge Ottosen 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Susanne Larsen 2 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Leder Arve Berg 1 1504 Distriktsarbeid I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jan B. M. Strømme 1 215 Oljesekretær I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Greve 2 219 Redaktør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Forhandlingsdir I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1991 Nestleder Andreas Lønning 1 301 Konserndirektør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Sverre Øxnevad 1 1102 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Leif Gidskehaug 1 1103 Overingeni Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Nielsen 2 1103 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Elisabet Stephansen 2 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Inge Ottosen 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ole Preben Berget 1 1103 Seksjonssj Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne H. Nilsen 1 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Peter J. Tronslin 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Susanne Larsen 2 1103 Overingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Liv Hatland 2 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1991 Leder Arve Berg 1 1504 Distriktsarbeid I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Lærer I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Sverre Øxnevad 1 1102 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Leif Gidskehaug 1 1103 Overingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole Preben Berget 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Liv Nielsen 2 1103 Tilsynsleder Av departement 1970