FORVALTNINGSDATABASEN

Sylvi Enevold

Denne siden viser opplysninger om Sylvi Enevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Sylvi Enevold
NSD id-nummer: 15196
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Kontorfullmektig 1970
1986 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Kontorfullmektig 1970
1986 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Kontorfullmektig 1970
1986 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Kontorfullmektig 1970
1987 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Kontorfullmekti 1970
1987 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Kontorfullmekti 1970
1987 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Kontorfullmekti 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Kontorfullmekti 1970
1988 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1988 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1988 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1989 Postrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1989 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1989 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970 1970
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970 1970
1990 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1991 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970
1991 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesrådmann 1970 1970
1992 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970 1970
1993 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970
1994 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970
1995 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970 1970
1996 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Fylkesvaraordfø 1970