FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Knapp

Denne siden viser opplysninger om Ole Knapp fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Knapp
NSD id-nummer: 3831
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1985 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1987 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Sekretær 1970
1987 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1988 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Lo-Sekretær 1970
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Nestleder 1970 1970
1989 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Nestleder 1970 1970