Forvaltningsdatabasen

Fiskefelterstatningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fiskefelterstatningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fiskefelterstatningsutvalget
Utvalgsnummer: 18013000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 11.10.1980 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Mandat:
Vurdere den gjeldende rettstilling, og eventuelt komme med forslagtil nye regler vedrørende erstatning for skade eller ulempe sompetroleumsvirksomheten påfører fiskerinæringen.Konstituert:16.12.1980.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 9 0 3 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 10 0 4 75626 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 10 0 11 250326 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 10 0 11 240000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 10 0 8 130000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Karsten Stenersen 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1980 Leder Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Otto Beyer 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jostein Sirevåg 1 1101 Landsstyremedlem I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ellen Bru Solberg 2 1103 Advokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Birger Olsen 1 2020 Landsstyremedlem I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Erling Diesen 1 220 Underdirektør 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Pernille Petter Smith 2 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karsten Stenersen 1 301 Dommerfullmektig I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Leder Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Otto Beyer 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jostein Sirevåg 1 1101 Fiskeskipper I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ellen Bru Solberg 2 1103 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Vermund Dahl 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Sletten 1 1926 Fhv. Fisker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Birger Olsen 1 2018 Fiskeskipper Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Pernille Petter Smith 2 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Karsten Stenersen 1 301 Dommerfullmektig I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Leder Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Ulf Hammer 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jostein Sirevåg 1 1101 Fiskeskipper I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ellen Bru Solberg 2 1103 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Vermund Dahl 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Sletten 1 1926 Fhv. Fisker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Pernille Petter Smith 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Leder Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Karsten Stenersen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Ulf Hammer 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jostein Sirevåg 1 1101 Fiskeskipper I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ellen Bru Solberg 2 1103 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Vermund Dahl 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sverre Sletten 1 1926 Fhv. Fisker Av departement 1970